Budujemy na szczęście, stawiamy na przyszłość

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, niniejszy komunikat jest adresowany do osób fizycznych. W związku z naszą współpracą oraz wejściem w życie RODO, zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spectrum Development Sp. z o.o., 52-210 Wrocław, ul. Łubinowa 12/1, tel. 71 364 44 66, e-mail: rodo@spectrum.wroc.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od treści charakteru łączącej nas współpracy i treści przekazywanej sobie wiadomości. Celem podstawowym przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z łączącej nas umowy i przepisów prawa w tym w kwestiach prawno-podatkowych. Dodatkowym celem przetwarzania jest udzielanie odpowiedzi w zakresie naszej współpracy. Jeśli z treści zapytania nie wynika nic innego, celem przetwarzania będzie co do zasady skontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Podstawą prawną przetwarzania będzie co do zasady art. 6 ust. 1 lit. b i c, a w pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Należące do Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, tj. podmiotom przetwarzającym, które stale współpracują z Administratorem, tj. obsłudze hostingowej, czy też podmiotowi obsługującemu Administratora w kwestiach IT, serwisantom wykorzystywanego przez nas sprzętu, dostawcom mediów, firmom transportowym, firmom ochroniarskim, wspólnotom mieszkaniowym, firmom konsultacyjno- sprzedażowym, podmiotom oferującym usługi rozliczeniowe, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podmiotom obsługującym korespondencję w tym poczta (kurierzy), podmiotom współpracującym w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej, doradcom prawnym, kancelariom notarialnym, doradcom z zakresu finansowania (w tym bankom), doradcom inwestycyjnym, osobom zaangażowanym w procesy inwestycyjne i budowlano- montażowe (w tym projektantom, architektom, kierownikom budów, inspektorom nadzoru, specjalistom do spraw bhp), zarządcom nieruchomości,  doradcom podatkowym, audytorom, podmiotom (ekspertom) obsługującym Administratora Danych z zakresu ochrony danych osobowych oraz IT, doradcom w zakresie reklamy i marketingu, oraz innym spółkom z Grupy Spectrum i innym osobom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań naszej Spółki w tym obsługi naszych Klientów i potencjalnych klientów.

Okresem przetwarzania Państwa danych jest co do zasady czas trwania umowy, a następnie przez okres rozliczenia umowy, a także przez okres niezbędny do obrony roszczeń i wynikający z przepisów prawa, jak również czas niezbędny w jakim dane muszą być przechowywane dla celów prawno-podatkowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Informujemy, że w dowolnie wybranym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, do właściwego organu nadzorczego. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane osobowe nie będą poddawane procesowi automatycznego podejmowania decyzji w tym nie będą profilowane ani przekazywane do Państw trzecich.

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych, w tym chcą Państwo uzyskać informację o dotychczasowej podstawie przetwarzania danych osobowych, skontaktujcie się Państwo z nami pisząc na adres rodo@spectrum.wroc.pl

BIURO SPRZEDAŻY

Spectrum Development Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 199
54-431 Wrocław
(Budynek Street Point - 1. piętro)

e-mail: biuro@spectrumdevelopment.pl

tel. 509 222 888 dot. Biurowiec Street Point
tel. 513 175 490
tel. 510 074 111
tel. 71 364 44 66
tel. 71 364 46 84

NIP 7010046007
REGON 140756399
KRS 0000268476

Kapitał Zakładowy 128 100 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabryczna,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego