Budujemy na szczęście, stawiamy na przyszłość

BIURO SPRZEDAŻY

Spectrum Development Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 199
54-431 Wrocław
(Budynek Street Point - 1. piętro)

e-mail: biuro@spectrumdevelopment.pl

tel. +48 509 222 888 dot. Biurowiec Street Point
tel. +48 513 175 490
tel. +48 510 074 111
tel. +48 71 364 44 66
tel. +48 71 364 46 84

NIP 7010046007
REGON 140756399
KRS 0000268476

Kapitał Zakładowy 128 100 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabryczna,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego